Kenttäväylät

Teollisuuden väylätuotteet

Tuotevalikoimamme sisältää kenttäväylämuuntimia, protokollamuuntimia sekä tietokoneeseen asennettavia väyläliityntäkortteja teollisuudessa käytettyihin eri automaatio- ja tiedonkeruujärjestelmiin. Muuntimien avulla eri valmistajien laitteet ja järjestelmät voivat kommunikoida toistensa kanssa. Tietokoneiden liittäminen automaation tai tiedonkeruujärjestelmään toteutetaan sarjaväylä- tai kenttäväyläkorteilla.

© 2023  Elkome Oy